Udostępniamy Państwu pewne źródło informacji, z którego można czerpać aktualne dane o zarażeniach koronowirusem.

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ):

Mapa Coronovirus w województwie Świętokrzyskim

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowaniea także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną.

SIPWŚ obejmuje swym zasięgiem terytorium całego województwa świętokrzyskiego i jest realizowany w porozumieniu ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego województwa – Partnerami Projektu, tj.: województwo, 13 powiatów i 102 gminy, w tym miasto Kielce.

Strona gov.pl:

Mapa zarażeń koronawirusem w Polsce

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony gov.pl/koronawirus, a także oficjalnych kanałów komunikacyjnych na Twitterze:
Ministerstwa Zdrowia: https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Podejrzewasz zakażenie koronawirusem?
Zadzwoń: 800 190 590
Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem